Hiển thị một kết quả duy nhất

54,808,000
56,916,000
14,756,000
25,296,000