Hiển thị một kết quả duy nhất

90,000,000
57,000,000
2,740,000
12,000,000
42,000,000
63,240,000